Αναζήτηση στο site


Classic Rock

2012-03-15 21:00

Από σήμερα και κάθε μέρα ο γιατρός προθέτει στο προγραμμά του Classic Rock. Ειδικότης του. Κάθε μέρα λοιπόν από τις 8 μέχρι τις 10 μετά μεσημβρίας φυσικά ροκάρουμε και ανεβάζουμε το volume πάντα με την φροντίδα του γιατρού. Καλή ακρόαση!!!